Guitar Geeks Podcast: Mer än du vill veta om gitarrer, förstärkare och allt däremellan.

#123 - Jonas Göransson

February 21, 2019

Vi träffar Sveriges förmodligen starkaste gitarrist Jonas Göransson som berättar om Wacka-Wacka, Refreshments och varför ingen kommer ihåg en fegis!