Guitar Geeks Podcast: Mer än du vill veta om gitarrer, förstärkare och allt däremellan.

#133 - Fuzz Guitar Show

May 2, 2019

Andreas träffar Ulf Zackrisson som anordnar Fuzz Guitar Show i Göteborg sedan 2007!

Mycket Nöje!