Guitar Geeks Podcast: Mer än du vill veta om gitarrer, förstärkare och allt däremellan.

#122 - Ronnie Åström

February 14, 2019

Vi träffar Ronnie Åström som bland annat har jobbat med Conny Bloom, Darin, Meja och Robert Wells. Vi pratar om hur man fångar publiken, The Cloudberries och om hans kära Music Man Sabre II.